Buổi đào tạo nghiệp vụ và chuyển giao công nghệ cho nhà máy Yamaha - KCN Nội bài với sự tham gia của hơn 40 nhân viên và giám sát dịch vụ làm sạch đã diễn ra trong hai ngày 30 và 31 tháng 12 năm 2015.

 

Những chuyên gia của MasterClean đã chuẩn bị nội dung phù hợp với thực trạng của nhà máy. Chúng tôi đã nhằm truyền tải những thông tin và kiến thức bổ ích nhất nhắm tối ưu hóa hiệu quả cho phía đối tác Nhật bản.
Nội dung buổi đào tạo đã tập trung vào những kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, xử lý tình huống trong khi làm việc, giao tiếp, sử dụng đúng cách các máy móc và trang thiết bị làm sạch cũng như các quy trình chi tiết thực hiện công việc. 

Thực hiện các bước làm sạch kính, cửa kính

Thực hiện làm sạch nhà vệ sinh

Sử dụng và bảo trì máy móc làm sạch


Kết thúc buổi đào tạo đại diện nhà máy Yamaha đã đánh giá cao chất lượng và hiệu quả của hai ngày qua. Phía MasterClean cũng chúc toàn bộ công nhân viên và giám sát tham gia buổi đào tạo sẽ áp dụng thành công những kiến thức đã trình bày trong hai ngày.