Hiện tại, đối tác của MasterClean™ đến từ đến từ rất nhiều quốc gia trên thế giới như: Japan, England, Korea, Singapore, Germany, France … điều đó là những thành quả của chúng tôi trong những năm vừa qua. Chúng tôi hiểu những đối tác quốc tế mong muốn gì ở một dịch vụ vệ sinh. Chúng tôi luôn học hỏi, cải tiến để chất lượng dịch vụ là tốt nhất.

 

Dữ liệu được cập nhật ngày 20/08/2018

Dữ liệu được cập nhật ngày 20 tháng 8 năm 2018